Inicio Agenda Exposiciones Otros Inmersiones XVI ‘Hacer fuego / Sua egin’

Inmersiones XVI ‘Hacer fuego / Sua egin’

  • Exposiciones
  • Otros
Inmersiones XVI

Inmersiones XVI ‘Hacer fuego / Sua egin’.

Congreso de artistas emergentes de Euskal Herria.

Prácticas colectivas, colaboración, comunidad…

Comisariado por Ane Rodríguez Zaitegi.

Días 24 y 25 de Noviembre.

Zas Kultur Espazioa.

Plaza San Antón, 2.

Zas Kultur / Web

Exposiciones temporales en Vitoria-Gasteiz

Basque Capital  – Kultura / Agenda//

 

Inmersiones XVI ‘Hacer fuego / Sua egin’

…HACER FUEGO es un llamado a la acción colectiva. HACER FUEGO alude a una acción sencilla que implica un saber antiguo que se mantiene y evoluciona, una práctica propia de la comunidad para su subsistencia, para construir, devastar o transformar. HACER FUEGO quiere ser una bengala, una antorcha en medio del bosque, una fogata que se prende en la punta de una montaña para juntarnos a conspirar; a conspirar para ensayar otras maneras de estar juntxs… [Ane Rodriguez Zaitegi, comisaria Inmersiones XVI]

«Inmersiones», esa persistente luminaria de creatividad independiente, regresa a Gasteiz con su decimosexta edición, dirigida por el colectivo Inmersiones y comisariada por Ane Rodríguez. El proyecto, ideado como un motor para impulsar las emergentes producciones artísticas y culturales de Euskal Herria, evoluciona nuevamente sumergiendo a diversos públicos en las aguas vibrantes y fascinantes del arte contemporáneo.

Con el sugerente tema de esta edición «Hacer Fuego», Inmersiones abre sus puertas a propuestas artísticas colectivas y colaborativas, convirtiéndose en una especie de encuentro alrededor de una hoguera, donde el arte se concibe como un diálogo entre públicos, artistxs y agentes culturales. Como afirmaba la escritora Anaïs Nin, «como el fuego que transforma la madera en ceniza, el arte transforma la experiencia en significado», y esta edición de Inmersiones abraza esa filosofía.

Desde instalaciones provocativas hasta acciones performáticas, el programa anunciado para el 24 y 25 de noviembre promete sumergirnos en un torbellino de arte y cultura joven. La agenda abarca desde nombres conocidos hasta emergentes, desde Iñigo López Simón hasta la acción de cierre de Victoria Ascaso.

El enfoque del “congreso de artistas” centrado en «Hacer Fuego» resalta la importancia de las prácticas colectivas, la colaboración y la comunidad en el arte contemporáneo. Inmersiones se convierte en un espacio donde las ideas se encienden, creando un fuego simbólico que destaca la necesidad de activar la vida a través del arte. Desde la presentación de SAREAN hasta la proyección de Julia Martos, el congreso ofrece una variedad de perspectivas que invitan a reflexionar sobre el impacto del arte en la sociedad.

La fuerza de Inmersiones reside en su habilidad para derribar barreras, expandir horizontes y desafiar las nociones preestablecidas, escapando del marco institucional convencional del arte. La iniciativa no se limita a ser solo una vitrina para artistas emergentes; se erige como un espacio de encuentro y un eficaz catalizador. La elección de temas provocativos y la diversidad de artistxs destacan el compromiso de Inmersiones en explorar nuevas perspectivas y en cambiar las reglas del juego.

En resumen, la XVI edición de Inmersiones se presenta como una cita para todxs aquellxs interesadxs en conectar con las bases del arte contemporáneo: lxs artistxs jóvenes. A través de la lente de «Hacer Fuego», Inmersiones no solo ilumina las creaciones frescas de artistxs cercanxs, sino que también enciende la chispa de la reflexión sobre la colaboración, la comunidad y la posibilidad de activar temporalmente nuevos mundos a través de la cultura. Al sumergirnos en este flujo creativo en constante evolución, podemos incluso llegar a creer en la bonita utopía del poder transformador del arte en nuestra sociedad.

Es importante destacar que «Inmersiones» se llevará a cabo en Zas Kultur, un colaborador fiel de esta actividad desde hace siete años.

///

Fuente: Zas Kultur

 

…SUA EGIN ekintza kolektiborako deia da. SUA EGINek esan nahi du ekintza erraz bat, mantentzen eta aldatzen doan jakituria zahar batetik eratorria; komunitateak irauteko, eraikitzeko, suntsitzeko edo aldatzeko berezko duen praktika bat da. SUA EGINek bengala bat izan nahi du, basoaren erdian dagoen suziri bat, mendi baten gailurrean pizten den su bat, elkarrekin konspiratzeko, eta konspiratuz elkarrekin egoteko beste modu batzuk probatzeko… [Ane Rodriguez Zaitegi, Inmersiones XVI. Edizioaren komisarioa]

«Inmersiones», sormen independentearen distiragaitz iraupenak, Gasteizera itzuliko da haren hirurogeita seigarren edizioarekin, «Inmersiones» kolektiboa zuzenduta eta Ane Rodríguezen komisariotzan. Euskal Herriko arte eta kultura sortzaileen produkzioak bultzatzeko eredu gisa pentsatutako proiektua dugu, publiko anitza arte garaikideko ur epel eta bizian sartzen ditu berriz ere.

Edizio honen gaia «Su egin» izanda, «Inmersiones»-ek sustatzen du proposamen artistiko kolektibo eta lankidetzakoa, sute inguruan egiten den topaketa bezala, non artea artista eta agente kulturalen arteko elkarreragin gisa ikusten den. Anaïs Nin idazleak esaten zuen moduan, «suak bezala egurra lizarra bihurtzen duen modua, arteak esperientzia jakintza bihurriz” hau da Inmersiones-en edizio hau bultzatzen duena.

Probokatzaileak diren instalazioetatik ekintza performistetara, azaroaren 24 eta 25ean iragarritako programak arte eta kultura gaztearen haizean murgilduko gaituen ekintzak ahalbidetzen ditu. Programazioak izen ezagunetatik talde ospetsuenetara gerturatzen ditu, Iñigo López Simon-tik Victoria Ascaso-ren itxieraren ekintzaraino.

«Su egin» zentratutako «artista kongresuaren» ikuspegiak praktika kolektiboen, lankidetzaren eta komunitatearen garrantzia nabarmendu nahi du arte garaikidean. “Inmersiones” ideiak pizten diren leku bihurtzen da, artearen bidez bizitza aktibatzeko beharrak azpimarratzen duen su simboliko bat sortuz. SAREANen aurkezpen edo Julia Martos-en aurkezpen artean, kongresuak gizartean artearen eragina hausnartzeko gonbidapen desberdinak eskaintzen ditu.

Inbizioen indarra beren oztopoak hautsiz, horizonteak zabaliz eta ezarritako ideiak eraldatzen diren eredu artistiko instituzional konbentzionalaren markoetatik ihes egiten du. Ekimenak ez da mugatu bakarrik sortzaile emergenteen erakusleiho gisa egotera; topaketaren eta eraginkor katalizatzaile gisa agertzen da beraz. Gai probokatiboak eta artisten aniztasunak “Inmersiones”-en konpromisoa nabarmendu egiten dute ikuspegi berriak esploratzen eta jokoaren arauak aldatzen.

Labur esanda, “Inmersiones”-en XVI. edizioa arte garaikidearen oinarriaekin konektatzeko interesatuak dauden guztientzat deia bezala aurkezten da. «Su egin» ikuspegiaren bitartez, “Inmersiones” ez bakarrik hurbilen dauden artista sortzaileak argitzen ditu, baizik eta elkarlan, komunitate eta kultura bidez mundu berriak aktibatzeko aukera ere pizten duen beroa irazeki egiten du. Sortzaile eta etengabeko sorkuntza fluxuan barneratzen bagara, arteak gure gizartean duen eragina aldatzeko boterearen utopia eder batean sinestea ere posible dela gogoratzen digu.

Garrantzitsua da «Inmersiones» Zas Kultur-en burutuko dela azpimarratzea, zazpi urteetan ekintza honen bidelagun leiala izanda.

 

inmersiones programa

 

Banner BC lateral salud 3